Sklářský experiment dne 24.8.2019 za účasti archeologů z Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS

Dne 23.8.2019 proběhlo v klatovském muzeu mezinárodní zasedání Odborné skupiny pro dějiny skla ČAS, za účasti 25 archeologů z Česka, Slovenska a Polska. Byl zde prezentován projekt stavby páteříkové pece  a plánované sklářské experimenty.

Na druhý den, 24.8.2019, se všichni přesunuli na Páteříkovou Huť, aby si prohlédli nalezené relikty sklářských pecí ze 17.století a byli přítomni sklářskému experimentu tavby historických kmenů dle Eyssnera. Sklářce Janě Wudy se podařilo na 1 drát natočit 3 páteříky.